Retningslinjer for brugerne af AIKC

Mødelokaler
Mødelokalerne kan bookes ved henvendelse til hallen. (Tlf. 29 63 57 94)
Prisen fremgår af gældende prisliste.
Evt. forplejning skal bestilles senest 48 timer før arrangementet.
Det påhviler brugerne at rydde op efter sig. Evt. manglende oprydning medfører faktura efter gældende prisliste (min. ½ time). Rengøring er med i prisen.

Cafeén
Cafeén kan bookes ved henvendelse til hallen. (Tlf. 29 63 57 94)
Prisen fremgår af gældende prisliste.
Det påhviler brugerne at rydde op efter sig. Evt. manglende oprydning medfører faktura efter gældende prisliste (min. ½ time). Rengøring er med i prisen.
I lejeprisen er inkluderet borde og stole. Porcelæn kan lejes ved udfyldelse af bestillingsliste hvoraf priserne også fremgår.

Idrætshallen
Idrætshallen bookes hos kommunen, når det gælder idrætslige aktiviteter.
Andre aktiviteter bookes hos hallen (Tlf. 29 63 57 94), som så sørger for at booke hos kommunen. Aktiviteter der ikke afregnes af kommunen afregnes fra AIKC til brugeren efter gældende prisliste.
Det påhviler brugerne at rydde op efter sig. Evt. manglende oprydning medfører faktura efter gældende prisliste (min. ½ time). Rengøring er med i prisen.

Harpiks
Efter endt træning skal der, for de hold der må bruge harpiks, bruges harpiksfjerner inden de forlader halområdet.

Opvarmningsrum
Opvarmningsrummet er en del af idrætshallen og udlejes sammen med denne.
Ved særskilt henvendelser på opvarmningsrummet skal evt. lejer af hallen spørges.
Vederlag for rummet tilfalder AIKC efter prisliste.

Omklædningsrum
Omklædningsrummene skal efterlades i ryddelig stand efter anvisninger fra AIKC. Efterleves dette ikke kan der blive tale om betaling for dette.

Nøgler
Der kan udleveres nøgler til lokalerne. (F-nøgler til fodboldområdet og H-nøgler til hallen). Det er de enkelte sportsudvalg der er ansvarlig for at meddele AIKC hvem der skal have nøgler. Det er sportsudvalget der er ansvarlig for at inddrive nøgler fra dem der ikke længere skal bruge dem. Bortkomne nøgler erstattes efter gældende priser. AIKC kan til en hver tid forlange nøgler inddraget.
AIKC udsender 1-2 gange årligt liste med nøglebrugere til sportsudvalgene til revision.

Stævner
Der skal være en ansvarlig leder til alle sportsstævner. Liste med stævneleder(e) skal være synlig (opslagstavle) ved stævnets start.

Varmvandsbassin
Varmvandsbassinet kan benyttes til børnefødselsdage, ved træningslejre mv. Booking aftales med hallen (29 63 57 94).
Priser ifølge prisliste.
Der skal være en ansvarlig leder tilstede, som skal have gennemgået sikkerhedsprocedurer med halassistenten inden brugerne må gå i bassinet.

Træningslejre
Der vil kunne arrangere træningslejre i AIKC med overnatning, forplejning mv. Indhent venligst tilbud (Tlf. 29 63 57 94).
I forbindelse med overnatning skal der afleveres en liste med antal der overnatter inden opstart. (AIKC indberetter til brandmyndigheder).

  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  • phone-squareenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram