Retningslinjer for svømmebasinnet

Velkommen til Ans Varmtvandsbassin
Her er det tilladt at have det rart, men tag venligst hensyn til de øvrige gæster.

Betingelser for benyttelse af Ans Varmtvandsbassin:

1) Som badende skal du – inden adgang til varmtvandsbassinet - sæbevaskes omhyggeligt og derefter skylle sig grundig under bruseren. Efter toiletbesøg skal afvaskning foretages på ny.
Evt. ikke badende skal iføre sig blå overtrækssko, når de opholder sig i bassinområdet.

2) Har du åbne sår eller smitsomme sygdomme, herunder fodvorter og fodsvamp, har du ingen adgang uden lægefaglig godkendelse.

3) Børn under 15 år har kun adgang ifølge med voksne (18 år)

4) Remedier (svømmebælter, bolde, legeredskaber mv.) der er placeret i bassinområdet må gerne benyttes. HUSK oprydning efter brug.

5) Mobiltelefoner, fotoapparater og video, må ikke benyttes i bade- og omklædningsrum. Efterlad ikke værdigenstande i omklædningsrum.

6) De af personalet givne anvisninger skal overholdes. Gyldig nøglebrik skal på forlangende kunne fremvises. Tilsidesættelse kan medføre bortvisning. Evt. seksuelt krænkende adfærd, vil omgående blive anmeldt til politiet.

7) Ved klubsvømning, påhviler det fulde ansvar for eleverne/medlemmerne herunder livredning, den enkelte svømmelærer/træner.

8) Ved institutioners brug af varmtvandsbassinet har institutionernes personale ansvar for, at der er tilstrækkeligt antal voksne ledsagere med i og ved bassinet. Institutionens personale har opsynspligten og det fulde ansvar for børnene.

9) Eventuelle spørgsmål omkring ordensregler eller andet, vedrørende Ans Varmtvandsbassin kan rettes til hallens vagttelefon 29 63 57 94 eller pr. mail til mail@aikc.dk.

Januar 2010

  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  • phone-squareenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram